OGRANICZENIE SWOBODY

Swobodę tą ograniczają również decyzje zawarte w art. 10 ust. 2, mówiące o tym, ze korzysta­nie z tych wolności, jako pociągające za sobą obowiązki i odpowiedzią- ność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom ograni­czeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwo­wego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub prze­stępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnie­niu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronno­ści władzy sądowej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)