OPANOWANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWYCH

Gdy chce podnieść jakiś przedmiot, przykuca lub schyla się, trzymając się przy tym drugą ręką poręczy. Opisane fazy rozwoju ruchowego ilu­strują ryciny. Należy jednak pamiętać, że tempo i rytm rozwoju psy­chomotorycznego są indywidualne, a zatem nie wszystkie zdrowe nie­mowlęta opanowują ruchy postawy i lokomocję w podanym przez nas czasie. Na ogół dziewczynki rozwijają się ruchowo nieco szybciej niż chłopcy. Opanowanie podstawowych sprawności ruchowych zwiększa zakres kontaktów dziecka z otoczeniem. Dziecko poznaje nie tylko cechy prze­strzenne przedmiotów znajdujących się w zasięgu jego rąk, lecz nawią­zuje także bezpośredni kontakt z obiektami położonymi w stosunkowo znacznej odległości od niego. Zabawki i inne atrakcyjne przedmioty pobudzają ruchliwość niemowlęcia. Aby dosięgnąć upatrzony przedmiot — grzechotkę, piłkę lub pudełko — niemowlę obraca się na bok, czoł­ga, pełza i raczkuje, a potem stąpa wzdłuż bariery kojca lub łóżeczka i stawia pierwsze samodzielne kroki. Przy tej okazji ćwiczy różnorodne grupy mięśni i uczy się regulować ich napięcie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)