ORGANIZMY ŻYWE

Organizmy żywe, podobnie jak wszystkie układy materialne, podlegają spontanicznej destrukcji doprowadzającej w końcu do likwidacji wyodrębnienia i do zlania się układu z otocze­niem. Podkreśla to zasada przyrostu entropii w układach, której działa­nie zostało wykryte w ubiegłym stuleciu na gruncie termodynamiki przez Boltzmanna. Obecnie zasada ta jest stosowana do wszystkich układów na gruncie cybernetyki. Jedynie organizmy żywe potrafią skutecznie likwidować przyrost entropii dzięki procesom strukturacji odbywają­cym się kosztem środowiska. Ta właściwość organizmów żywych po­zwala traktować je jako tzw. układy samoorganizujące się. Przyrost entropii, jak i strukturacja, odnosi się do cech przestrzennych organiz­mu oraz do jego cech funkcjonalnych, a zatem zachodzi entropia i struk­turacja tkanek oraz czynności organizmu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)