OZNACZENIE REKLAM

Chodzi o oznaczenie reklam takimi cechami, które nie pozwolą na pomylenie ich z innymi audycja­mi czy programami. Precyzyjnie reguluje tę sprawę rozporządzenie KRRT z 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w pro­gramach radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993, nr 44, poz. 204) wydane na podstawie art. 16 ust. 4 u.r.t. Zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia za­kazane jest wykorzystywanie w reklamie wizerunku lub głosu osób bę­dących pracownikami nadawcy, a występujących w programach dla dzieci lub w audycjach informacyjnych. Ustawodawca w art. 16, ust. 2 u.r.t. sprecyzował maksymalny czas nadawania reklam w dziennym czasie programu oraz maksymalny udział reklamy w jednej godzinie: „Reklamy nie powinny zajmować więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)