PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Państwa członkowskie same wprowa- dzaia sankcje na wypadek wprowadzającej w błąd reklamy. Mogą one mSć charakter i cywilnoprawny.Państwo może wystąpić z nakazem przerwania takiej’ skania zakazu nie jest wymagane przeprowadzenie dowodu rzeczywistego uszczerbku w majątku osoby  bład reklamą, ani winy podmiotu emitującego reklamę. Dyrektywa nrzewiduje również wykorzystywanie instytucji przyspieszonego postę powania tak, by służyła ona zarówno skarżącym, jak i obronie reklamuwspólnotowym aktem prawa międzynarodowego dotyczą­cym przekazu telewizyjnego jest Dyrektywa Rady .z 3 paździemika 1989 r. w sprawie koordynacji określonych prze pisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w zakresie wykonywania działalności telewizyjnej.

 

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)