PIERWSZE DOŚWIADCZENIA DZIECKA

Pierwsze doświadczenia dziecka kształtują się właśnie w tym bez­pośrednim — kinestetycznym i dotykowym — kontakcie z przedmiotami najbliższego otoczenia. Stopniowo coraz większą rolę w rozwoju czyn­ności poznawczych zaczyna odgrywać wzrok. W pierwszych miesią­cach życia niemowlę odbiera wrażenia wzrokowe, które same przez się nie wzbogacają jeszcze jego obrazu świata. Z czasem następuje skoja­rzenie doświadczeń manipulacyjnych i lokomocyjnych ze wzrokowymi obrazami rzeczy oraz z bodźcami pochodzącymi z mięśni, które regulują krzywiznę soczewki oka i zbieżne ustawienie gałek ocznych. Umożliwia to rozpoznawanie za pomocą wzroku przedmiotów znanych z bezpo­średnich, manipulacyjnych kontaktów oraz wzrokową ocenę odległości tych przedmiotów.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)