POD WZGLĘDEM PROFILAKTYCZNYM

Sugerowałoby to, że pod względem profilaktycznym istotny jest przede wszystkim aktu­alny poziom aktywności ruchowej, zaś odległa przeszłość ruchowa nie ma albo żadnego znaczenia, albo odgrywa tylko mniejszą rolę. Szereg innych badań sugeruje istnienie pewnych przynajmniej związków między niedostateczną aktywnością ruchową, wynikającą z warunków współ­czesnego życia, a rozwojem otyłości, niektórych zaburzeń nerwico­wych i in.Na wstępie tej części rozdziału przedstawiono przesłanki, na których opiera się troska o biologicznie ujemne skutki ograniczania aktywności ruchowej współczesnego człowieka. Jak wynika z przytoczonych wyni­ków badań, obawa taka zdaje się być uzasadniona.Dzięki postępowi technicznemu eliminowana jest z zakładów produk­cyjnych, Rolnictwa i in. ciężka praca fizyczna,- rozwój motoryzacji i środ­ków komunikacji pozwala na pokonywanie dystansów bez wysiłku mięśniowego. Z tego punktu widzenia życie staje się lżejsze, ale jedno­cześnie sam człowiek stwarza sobie warunki krańcowe dla organizmu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)