PODJĘCIE DZIAŁAŃ

Osoby dokonujące tego rodzaju przestępstwa, zgodnie z Konwencją, pociągnięte będą do odpowiedzialności karnej. Państwa-strony Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 r. potępiają wszelką propagandę opiera­jącą się na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób o określonym kolorze skóry bądź pochodzeniu. Państwa-sygnatariusze tej Konwencji zgodziły się uznać za przestępstwo podlegające karze roz­powszechnianie idei opartych na wyższości lub nienawiści rasowej. W tym względzie zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia skutecznych środków zapobiegawczych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i informacji, dotyczy to w szczególności środków masowego przekazu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)