PODSTAWOWA FUNKCJA PSYCHIKI

A zatem psychika spełnia podstawową funk­cję w przystosowaniu się osobnika do środowiska, jeśli przyjmiemy, że przystosowanie polega na zdobyciu przez organizm możliwości zaspo­kojenia swych potrzeb w określonych zewnętrznych warunkach środo­wiskowych.Stawonogi tworzą stosunkowo nisko zorganizowaną grupę zwierząt w porównaniu np. z typem strunowców, do którego zaliczamy m. in. ryby, gady, małpy człekokształtne i człowieka. Im wyższy szczebel w systematyce zajmują dane zwierzęta, tym większe jest zróżnicowanie ich tkanek i narządów, a zarazem tym większym zmianom progresyw­nym podlega ich psychika, tym bardziej złożone są ich formy zachowa­nia się.Od czego ten proces zależy, jakie są motory rozwoju psychiki w świe- cie zwierząt? Otóż cechy konstytucjonalne różnych gatunków zwierząt oraz warunki ich bytowania stawiają organizmowi odmienne zadania przystosowawcze.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)