PODSTAWOWY WZORZEC

Podstawowym wzorcem i autorytetem w rozwoju dziecka są jego rodzice. Reklamodawcy powinni dążyć do wykorzystywania tych rela­cji w sposób pozytywny.Poszczególne działy Kodeksu odnoszą się do reklam w formie dru­kowanej, radiowej, telewizyjnej i kablowej, skierowanych do dzieci do dwunastego roku życia.Dział pierwszy dotyczy sposobów prezentacji produktów. Powinno się uwzględniać, że dzieci zapamiętują wiele odrębnych elementów re­klamy. Trzeba więc postrzegać ją w sposób kompleksowy, tak by nie wprowadzała w błąd i nie dezinformowała dzieci. W szczególności: .  Reklamy nie powinny wprowadzać w błąd co do charakterysty­ki produktu lub usługi.  Nie powinny wprowadzać w błąd co do korzyści płynących z uży­wania produktu  Nie powinno się wykorzystywać wyobraźni dzieci, zwłaszcza że nie potrafią one odróżnić fantazji od rzeczywistości.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)