PONIŻENIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Nietrudno wtedy o poniżenie godności człowieka, jeśli ocenia się subiek­tywnie jego rasę, płeć, narodowość, poglądy religijne i polityczne (np. „tylko prawdziwi katolicy słuchają Radia Maryja”). Treści nawiązują­ce do uprzedzeń seksualnych, rasowych, szowinizmów i nacjonalizmów oraz nadużywające elementów erotycznych w reklamie mogą być jedno­cześnie sprzeczne z dobrymi obyczajamiArt. 16, ust. 1, pkt 3 wprowadza zakaz odwoływania się do uczuć klientów poprzez wywoływanie lęku, wykorzystanie przesądów lub ła­twowierności dzieci. Wszystkie wymienione elementy mogą być wyko­rzystane w „reklamie dziecięcej”. Chodzi o wyeliminowanie dodatko­wych źródeł niepokojów oraz wykorzystywania lub kreowania przesą­dów o charakterze społecznym (np. rasowych).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)