PORÓWNANIE, PRZYNĘTA REKLAMY

Porównanie (comparisons): należy unikać w reklamie po­sługiwania się fałszywymi twierdzeniami i faktami w stosunku do pro­duktów, usług i konsumentów i postępować zgodnie z regułami reklamy konkurencyjnej. Przynęta reklamy {bait aduertismg): jakkolwiek popu­larne jest powiedzenie, że „przynęta powinna się podobać rybie, a me wędkarzowi”, wymagane jest, by w reklamie nie oferować produktów i usług, jeśli nie jest to oparte na dobrych intencjach; reklama nie powin­na stanowić przynęty skłaniającej do kupowania droższych towarów i usług nie zapewniających oferowanych korzyści. Reklamowane gwarancje (guarantees and warran- łies aduertising) powinny być wyraźnie określone na podstawie jedno­brzmiących sformułowań bez ograniczania praw nabywców, a teksty umów i gwarancji muszą być przedstawione nabywcom przed dokona­niem przez nich zakupu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)