POŚWIĘCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI

Dlatego tez należy po­święcać specjalną uwagę, by użycie tych technik rynkowych przez re- klamodawcę nie wiązało się z wykorzystywaniem ich niedojrzałości. Zalecenie 8 zajmuje się nagrodami/premiami. Podkreśla ono, ze dzieci mają trudności z odróżnieniem produktów i premii/nagród. Jeżeli reklama produktu zawiera w sobie premie/nagrody, należy zwrócić uwagę, by nie przyciągały one większej uwagi dziecka niż sam produkt. Powinny one być wyraźnie na drugim planie. Warunki uzyskania na­grody/premii powinny być określone w sposób jasny i wyraźny, zrozu­miały dla dziecka.   Zalecenie 9 dotyczy „Klubów Dziecięcych”. W miarę możliwości,reklamy dziecięce nie powinny wprowadzać w błąd, że uczestnictwo w klubie jest związane z nabyciem dobra lub zdobyciem nagrody/premii. Zanim reklamodawca użyje sformułowania „klub”, powinien określić minimalne warunki uczestnictwa.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)