POŚWIĘCONE REKLAMIE

Reklamie poświęcony jest również art. 16 u.r.t. Określa on, że „Re­klamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone :  w sposób nie budzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy” (art. 16, ust. 1, u.r.t.). Jest on powtórzeniem treści art. 36 pr.pr. Pewne niedociągnięcia dotyczące wyraźnego wyodrębnienia tre­ści reklamowych w u.r.t. dostrzega prof. Jacek Sobczak. Tymczasem prawidłowe oznaczenie reklamy jest bardzo ważne, gdyż nadawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklamy tylko wówczas, gdy są one publikowane zgodnie z art. 36 pr.pr. – a więc wówczas, gdy nie stanowią one materiału redakcyjnego. Bardzo istotne jest zaznaczenie wyraźne­go wyodrębnienia reklam w programie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)