PRAKTYCZNA REALIZACJA POSTULATÓW

Praktyczna realizacja tych postulatów, zgodnie z treścią art. 17 pkt e, może nastąpić poprzez zachęcanie przez państwo do rozwijania dzia­łalności na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich informacja­mi i materiałami. Z art. 13 pkt 2 podpunktu b wynika, iż w tych dzia­łaniach trzeba mieć na uwadze dwa czynniki: zdrowie publiczne i mo­ralność. Do „odpowiednich kierunków działań” można – moim zdaniem-   zaliczyć: kształtowanie wzorców dotyczących odbioru mass mediów; wykorzystywanie mechanizmów oraz konkretne, efektywne działania zmierzające do ograniczania szkodliwych przekazów i możliwości ich odbioru przez dzieci.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)