PRAKTYKA INNYCH PAŃSTW

Tymczasem, jak wskazuje omawiana uprzed­nio praktyka innych państw europejskich oraz nasze dążenie do współ­uczestnictwa w strukturach europejskich, proces narastającej ochrony oraz ingerencji prawnej w tym względzie będzie narastał i jest on nie­uchronny. W doktrynie prawnej można wyróżnić dwa stanowiska: akceptują­ce i negujące poddanie zagadnień reklamy reglamentacji prawnej. Prze­ciwnicy twierdzą, że reklama, jako działalność dynamiczna, związana z postępem zarówno technicznym, jak i psychologicznym, nie jest dziedzi­ną zdolną do unormowania raz na zawsze. Stanowisko uzasadniające prawne regulacje reklamy jest jednak powszechniejsze.Bardzo istotne jest sprecyzowanie źródeł i zasad prawnych doty­czących postępowania w działalności reklamowej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)