PROBLEM CHRZEŚCIJAŃSKI

Ustawodawca, określając zakres zadań telewizji publicznej, przewiduje, iż należy w jej programach respektować chrze­ścijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady. Art. 20 ust. 2 u.r.t. zapewnia dostępność do materiału dowodowe­go w wypadku wszczęcia postępowania dotyczącego treści programu. Osobie, która twierdzi, że treść audycji narusza jej prawa, należy na jej pisemny wniosek i koszt nadawcy udostępnić zapis audycji lub wydać taki zapis na jej koszt, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Od­mowa udostępnienia zapisu może być zaskarżona na drodze sądowej (art. 20 ust. 3 u.r.t.). Nadawca ma obowiązek przechowywania zapisu audycji przez 21 dni od dnia jej rozpowszechnienia oraz przez okres dłuższy, gdy ma miejsce postępowanie przed organami państwowymi – do czasu zakończenia postępowania (art. 20. ust. 1 u.r.t.).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)