PROCES SAMOORGANIZACJI

Ponieważ na obecnym etapie wiedzy potrafimy względnie skutecznie manipulować czynnikami środowiskowymi, analiza przebiegu rozwoju psychicznego uwzględnia przede wszystkim ten zespół czynników. W rozważaniach teoretycznych ujmuje się często czynniki dziedziczne w ogólnych kategoriach cech gatunkowych, które są stałe i wyznaczają granice oddziaływania środowiska na rozwój psychiki. Oczywiście w praktyce psychologicznej takie założenie jest niewystarczające ze wzglę­du na różnice indywidualne między ludźmi w zakresie właściwości dzie­dzicznych i wrodzonych. Diagnoza psychologiczna, oparta na analizie indywidualnego przypadku, wymaga uwzględnienia np. cech tempera­mentu i poziomu inteligencji, które są w pewnej mierze wyznaczone przez czynniki endogenne. Bogatą tradycję mają również rozważania na temat struktury procesu rozwoju psychicznego.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)