PROPONOWANE BADANIA

Propono­wane obecnie modele takiego środowiska (atmosfera jako Oo + COo + No, woda jako substancja chemicznie czysta H2O, pokarm jako zespół węglo­wodanów, tłuszczów i białek z dodatkiem znanych dzisiaj witamin) mogą okazać się pod tym względem zbyt uproszczone. Odkrywane są coraz to nowe substancje o działaniu witamin, w atmosferze stwierdza się obecność lotnych domieszek o działaniu bakteriobójczym, różnice w krystalicznej strukturze wody mogą mieć znaczenie biologiczne itd. Wysuwane są ostatnio (1971) przypuszczenia, że środowisko statku ko­smicznego przeznaczonego do długotrwałych lotów powinno być two­rzone w taki sam sposób, jak powstaje na Ziemi, tzn. na drodze biolo­gicznej, nie zaś jako mieszanina chemicznie czystych i sterylnych skład­ników.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)