PRZEKAZYWANIE ZWIĄZKÓW

Umożliwia to dziecku ujmowanie i przekazywanie związków przestrzenno-czasowych i wewnętrznych związków logicznych. Trzylatek potrafi już bez trudu porozumiewać się z dorosłymi i rówieśnikami, rozumie też dobrze ich mowę, wypełnia ich prośby i polecenia, mimo że jego wypowiedzi nie są pozbawione błędów gramatycznych, a wymowa nie zawsze jest czysta i wyraźna. Na zakończenie tych uwag na temat wczesnych stadiów rozwoju onto- genetycznego człowieka należałoby podkreślić, że w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecko przechodzi jak gdyby wszystkie formy przysto­sowania się do środowiska. Jako noworodek reaguje na otoczenie na poziomie elementarnej psychiki sensorycznej. Pojedyncze wrażenia dotykowe i kinestetyczne wyzwalają u niego reakcję ssania posiada­jącą cechy instynktu. Następnie obserwujemy u dziecka nabywanie różnorodnych nawyków i ta forma gromadzenia doświadczeń utrzymuje się przez cały okres rozwoju osobniczego. Pod koniec pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze formy zachowania się inteligentnego, które kształtują się w pełni dopiero w późniejszych stadiach. Stanowią one najistotniejszy czynnik rozwoju specyficznie ludzkiej psychiki.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)