PRZY OCENIE REKLAMY

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić ‚ wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy ; lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta”.Występujący w art. 16, ust. 1, pkt. 2 zakaz wprowadzania w błąd   występuje również w szeregu innych przepisów zawartych w ustawie.Art. 3, ust. 2 klauzuli generalnej określa, że: „Czynami nieuczciwej kon- ; kurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług…”. Art. 14 uznaje za czyn nieuczciwy rozpowszechnianie „…wpro­wadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębior­stwie…”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)