REALIZM MORALNY DZIECI

Zagadnienie to wiąże się z innym jeszcze ciekawym zjawiskiem z dzie­dziny rozwoju moralności: z tzw. realizmem moralnym dzieci. Dziecko do pewnego wieku, mniej więcej do 7—8 lat, oceniając czyjeś zachowanie nie wnika w jego okoliczności, warunki oraz motywy, ja­kimi kierowano się w danej sytuacji. Przy wypowiadaniu sądów i ocen moralnych bierze pod uwagę jedynie zgodność lub niezgodność danego postępowania z regułą, tj. nakazem lub zakazem narzuconym przez do­rosłych, oraz realne skutki danego czynu lub jego realne prawdopodo­bieństwo. Z badań Piageta wynika, iż dzieci uważają np. za większe kłamstwo, jeśli ktoś opowiada matce, że widział psa dużego jak krowa, niż jeśli — dla otrzymania pochwały — powie jej, że otrzymał dobry stopień w szkole, choć w rzeczywistości żadnego stopnia nie otrzymał. „Pies nigdy nie jest taki duży jak krowa” — uzasadnia swój sąd dziec­ko — „a w szkole można czasem być grzecznym, a czasem nie”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)