REGULACJE KODEKSU

Kodeks reguluje postępowanie w przypadku wykorzystywania w reklamie loterii, konkursów z nagrodami, premii, upominków itp. Ogło­szenia tego typu muszą mieć wyraźnie sprecyzowane warunki. Nie po­winny one skłaniać odbiorcy do przeceniania wartości uczynionej mu oferty. W przypadku reklamy sprzedaży ratalnej i kredytowej, forma ogło­szeń nie może wzbudzać wątpliwości co do finalnej ceny produktu i warunków jego sprzedaży.W reklamie farmaceutyków i usług medycznych nie należy formu­łować obietnic wyleczenia bez uzasadnienia tego w sposób naukowy. Reklama nie może narażać na szwank zdrowia pacjenta. Użyte stwier­dzenia nie mogą wprowadzać odbiorcy w błąd co do składu chemiczne­go, rodzaju i działania lekarstwa lub sposobu leczenia.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)