REGULACJE W WYBRANYCH KRAJACH

W większości krajów europejskich występują regulacje prawne do­tyczące działalności reklamowej oraz ustawodawstwo nastawione na ochronę prawną młodego odbiorcy programów telewizyjnych, a tym samym reklam w nich zawartych.W Wielkiej Biytanii funkcjonuje szczegółowy system kontroli tre­ści reklam. Kontrola ta występuje w ramach dwóch systemów – pań­stwowego oraz wewnętrznego branży reklamowej. W skład systemu państwowego wchodzi ponad 60 aktów prawnych wydanych przez par­lament, określających sprawy reklamy w ujęciu ogólnym oraz jej po­szczególnych dziedzin. Uzupełnione są one licznymi przepisami wpro­wadzającymi i wykonawczymi, dotyczącymi zarówno rozwiązań biytyj- skich, jak i regulacji prawnych funkcjonujących w ramach Wspolnot Europejskich, których Wielka Brytania jest członkiem.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)