REKLAMA TELEWIZYJNA

Należy zakazać również wszelkiej telewizyjnej reklamy le­karstw i zabiegów lekarskich, które dostępne są wyłącznie wtedy, gdy są zalecone przez lekarza, natomiast telewizyjna reklama wyrobów al­koholowych powinna podlegać surowym kryteriom. We wstępie sformu­łowane zostały również postulaty dotyczące nieletnich. Podkreśla się konieczność ustanowienia zasad ochrony rozwoju fizycznego, duchowe­go i moralnego nieletnich w odniesieniu do programów i reklamy tele­wizyjnej. Dokument ten definiuje również podstawowe pojęcia, takie jak: „audycja telewizyjna”, „reklama telewizyjna”, „kryptoreklama”, „spon­soring”.  „Reklama telewizyjna” to każda wypowiedź przy wykonywaniu działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej lub wolnego zawo­du, przekazywana w telewizji, za odpłatnością lub innym podobnym świadczeniem, przez osobę fizyczną lub prawną, w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub świadczonych usług, włączając nieruchomości, prawa i obowiązki.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)