REKLAMA W AKTACH PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Reklama powinna byc opar­ta na zasadach przyzwoitości, uczciwości i wiarygodności. Pkt. 2 i ó MKR zakazują wykorzystywania przez reklamę braku wiedzy, doświad­czenia, jak również odwoływania się do przesądów oraz bazowania na uczuciu strachu. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodego od­biorcy reklam.      Reklama nie powinna, ani treścią słowną, ani formą wizualną, ob­rażać moralności ogółu konsumentów Mówiąc o uczciwości, zawarte w przekazie reklamowym argumenty nie powinny nadużywać zaufania konsumenta, wykorzystując jego niewiedzę lub brak doświadczenia. Wiarygodność, w rozumieniu MKR, to zakaz wprowadzania w błąd kon­sumenta, jeżeli chodzi o jakość reklamowanego towaru, jego cenę, war­tość lub warunki zakupu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)