REKLAMA W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH

W II połowie XX w. nowe formy internacjonalizacji rynku zmu­siły do zmiany form zachowań państwa wobec międzynarodowego ryn­ku gospodarczego. Współczesny stosunek państwa do rynku międzyna­rodowego opiera się zarówno na normach prawa krajowego (chodzi tu zwłaszcza o postanowienia dotyczące ochrony rynku krajowego przed konkurencja zagraniczną) jak i na normach prawa międzynarodowego, które regulują zachowania państwa wobec rynku międzynarodowego. Prawidłowości te dotyczą również działalności reklamowej. Wyeliminowanie, a raczej ograniczenie nieuczciwych praktyk rekla­mowych jest warunkiem respektowania uprawnionych interesów nie tyl­ko podmiotów gospodarczych – konkurentów prowadzących działalność reklamową, ale również konsumentów i innych nabywców towarów i usług.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)