REKLAMA W NIEMCZECH

ZAW zajmuje się bieżącymi problemami związanymi z produkcją reklam. Jej długoletnie funkcjonowanie (organizacja działa od 1949 r.) doprowadzi­ło do wypracowania zasad postępowania i kodeksów praktyki reklamo­wej powszechnie przyjmowanych i stosowanych przez prawie wszystkie organizacje zajmujące się działalnością reklamową. Funkcjonowanie rynku reklam regulowane jest przez przepisy ZAW i władz państwowych. ZAW w pełni zaaprobowała przepisy wyni­kające z Kodeksu Postępowania w Działalności Reklamowej uchwalone­go w 1966 r. w Paryżu przez Międzynarodową Izbę Handlową . to w Niemczech obowiązują: Kodeks Postępowania w Reldamie Plaka­towej, Zasady Reklamy w Środkach Transportu, Ogólne Warunki Pro­wadzenia Reklamy w Kinach. Audycje reklamowe w radiu i telewizji niemieckiej są wydzielone z pozostałego programu, czas ich trwania jest również określony, a dochody z reklam są opodatkowane.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)