REKLAMOWANIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Bardzo ciekawym zjawiskiem w zakresie prawnej ochrony reklamy jest forma ochrony idei funkcjonująca w prawodawstwie amerykań­skim. Idee są chronione za pomocą zawarcia odpowiedniej umowy zawierającej stwierdzenie „dzieło oparte na … (based upon) . umo wie strony zobowiązują się do zapłaty wynagrodzenia, jeżeli dany po­mysł (idea) zostanie wykorzystana w dziele o charakterze komercyj­nym. Umowa tego typu jest skuteczna między stronami i me tw°rzy monopolu, dlatego też w Stanach Zjednoczonych dochodzi na tym tle do wielu procesów. Powód musi udowodnić w takim przypadku, iż jego idea została skopiowana. Istotną rolę odgrywa tu dostęp do idei oraz stopień podobieństwa w innym dziele. Jeżeli pozwany udowodni, iż nie miał takiego dostępu, oraz że jego dzieło powstało bez znajomości idei powo­da, wtedy obie strony zachowują niezależne prawo do swych idei.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)