REKLAMY ADRESOWANE DO DZIECI

Rozdział III EKTP poświęcony jest reklamie; art. 11 ust. 3 stwierdza, że reklamy adresowane do dzieci lub wykorzystujące dzieci w charakterze aktorów powinny unikać wszystkiego, co mogłoby przy­nieść szkodę interesom dzieci, oraz uwzględniać szczególny charakter tej grupy widzów. Artykuł 12 określa precyzyjnie czas trwania reklamy, art. 13 dotyczy formy i przedstawienia reklam. Szczególnie istotny, ze względu na problematykę niniejszej pracy, jest ust. 2 tegoż artykułu – „reklamy podświadome są niedopuszczalne”, oraz ust. 3 – „niedopusz­czalne są reklamy potajemne, w szczególności przedstawienia produk­tów lub usług w programach, gdy ma to służyć celom reklamowym”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)