REZULTAT TRUDNOŚCI

W rezultacie tych trudności, a także z przyczyn metodologicznych, we współczesnej psychologii istnieje co najmniej kilka odrębnych kon­cepcji rozwoju, wielokrotnie zaś więcej propozycji podziału życia czło­wieka na stadia i fazy rozwojowe. Do niektórych koncepcji teoretycz­nych będziemy nawiązywać przy omawianiu zagadnień szczegółowych, zwracając szczególną uwagę na problem aktywności własnej podmiotu. Należy bowiem podkreślić, że psychologia rozwojowa jest obecnie w większym stopniu nauką o rozwoju czynności człowieka, o rozwoju złożonych form jego działalności w otoczeniu, niż nauką o zmianach w zakresie izolowanych procesów i funkcji psychicznych. Warto też nadmienić, że osiągnięcia cybernetyki i teorii informacji skłaniają spe­cjalistów do podejmowania prób modelowania rozwoju i do jego analizy w kategoriach układów samoorganizujących się. Jeden z takich modeli przedstawimy także w naszym opracowaniu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)