RÓŻNICOWANIE PRZEDMIOTÓW

I tak mała druciana klatka, w której znajdują się owoce, pobudza małpy do czyn­ności eksploracyjnych, poznawczych, w efekcie czego zwierzęta uczą się ją otwierać. Jeśli podamy im inny przedmiot o podobnych właści­wościach, np. skrzynkę, małpy po oswojeniu się z nim usiłują również go otworzyć, wykorzystując przy tym doświadczenie nabyte w poprzed­niej sytuacji. Małpy dość łatwo różnicują poszczególne przedmioty. Przejawia się to m. in. w tym, że potrafią opanować kilka sposobów otwierania różnych skrzynek i w stosunku do każdego typu skrzynki zastosować odpowied­nią serię czynności. To złożone zachowanie się uwarunkowane jest poziomem rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie istotne znaczenie mają części kory mózgowej położone między polami projek- cyjnymi zmysłów. W korze międzyprojekcyjnej zlokalizowane są pro­cesy integrujące (scalające) rozmaite informacje, które dopływają do mózgu, tam też prawdopodobnie utrwalają się różne formy doświad­czenia.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)