ROZWAŻAJĄC ROZWÓJ PSYCHICZNY

Rozważając rozwój psychicz­ny w kategoriach samoorganizacji, mamy na myśli strukturację czynności mózgowych, zwalczającą wzrost entropii w obrębie ukształ­towanych schematów dynamicznych w mózgu. Samoorganizacja czynno­ściowa mózgu odbywa się kosztem środowiska, a „pokarmem dla struk- turowania schematów dynamicznych są rozmaite bodźce środowiskowe o  charakterze informacji .Cybernetyka opracowała ogólne zasady procesu samoorganizacji.Określają one konwencję teoretyczną, w jakiej można rozpatrywać całokształt zjawisk rozwojowych, i ułatwiają interpretację wym ow o – serwacji i badań eksperymentalnych w jednolitym ujęciu teoretycznym. Spróbujmy prześledzić obecnie zastosowanie trzech zasad cybernetycz­nych procesu samoorganizacji w psychologii rozwojowej. Pierwsza zasada mówi, że jeśli układ ma pewien początkowy stopień uporządkowania (organizacji) i z biegiem czasu to uporządkowanie wzra­sta _ jest on układem samoorganizującym się.Warunek ten spełnia w sposób oczywisty mózg normalnie rozwija­jącego się człowieka. Wzrost organizacji czynnościowej mózgu przeja­wia się w ontogenezie w rozwoju procesów percepcyjnych, mtelektuanych, w kształtowaniu się mowy itp.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)