ROZWÓJ PSYCHICZNY

Rozwój psychiczny każdej jednostki ludzkiej dokonuje się pod wpływem czynników wewnętrznych, endogennych, przekazywa­nych dziedzicznie, oraz czynników zewnętrznych, egzogennych, którymi są składniki środowiska. Przez wiele lat toczyły się spory między na- tywistami i empirystami na temat prymatu jednej z grup tych czynni­ków. W rezultacie licznych badań i dyskusji zanikały stopniowo stano­wiska skrajne, nie wytrzymując konfrontacji z faktami. Obecnie przyj­muje się na ogół zgodnie, że zarówno czynniki endogenne, jak i egzo­genne, współdziałając z sobą, warunkują prawidłowy rozwój psychicz­ny, natomiast ich niedobór może powodować opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Zarówno zmiany w strukturze DNA komórek rozrodczych rodziców, jak i niekorzystne warunki środowiskowe, np. zbyt słabe nasycenie bodźcami społecznymi, wywołują zaburzenia w rozwoju dzie­cka.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)