SAMOKONTROLA W BRANŻY REKLAMOWEJ

Jeżeli chodzi o samokontrolę w branży reklamowej, to od 1962 r. działa w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority. Zadaniem tego niezależnego organu jest kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności reklamowej oraz ich rozpowszechnianie. Posiada on prawo wydawania własnych objaśnień i decyzji w formie urzędowejW Wielkiej Brytami występują wyspecjalizowane kodeksy reklamy. Brytyjski Kodeks Praktyki Reklamowej (The British Code ofAduerti ng Practise) z 1962 r., stosuje się do wszystkich form i środków reklamy. Określa również praktyki reklamowe uważane za niepożądane przez organizacje, które podpisały ten dokument.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)