SILNY WPŁYW

Wpływy te zaznaczają się silniej u osobników (zwierząt, ludzi) o zmniejszonych zdolnościach adaptacyjnych. Wydaje się, że na czynnościach organizmu może od­bijać się zarówno wzrost, jak i zmniejszenie natężenia pola magnetycz­nego oraz zmiany charakterystyki jego promieniowania. Dla przykładu można przytoczyć zwiększenie liczby zawałów mięśnia sercowego (po­twierdzone statystycznie) w okresach tzw. burz magnetycznych na Słoń­cu, nasilenie zapadalności na niektóre choroby psychiczne w rejonach znacznie mniejszym natężeniu pola magnetycznego (badania Trawkina współautorów dotyczące obwodu kurskiego w ZSRR, gdzie natężenie pola magnetycznego jest 2—3 razy mniejsze niż w rejonach sąsiednich). Van Dykę i współautorzy (1968) opisali interesujące wyniki badań nad wpływem na ustrój permanentnego zmniejszenia natężenia pola ma­gnetycznego.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)