SPOŁECZNE MOTYWY POSTĘPOWANIA

Inne powiada: „Kiedy mówi się coś, czego mama nie wie, że to nieprawda, to nie jest tak brzydko, bo mama może uwierzyć. Jeżeli mama wie, że to nieprawda, to kłamstwo jest większe”. A zatem im bardziej treść kłamstwa odbiega od rzeczywistości, tym ono jest w opinii dzieci więk­sze i „brzydsze”.Wspominaliśmy już, że wraz z wiekiem rozwijają się społeczne motywy postępowania. Obserwujemy je wyraźnie począwszy od szóstego roku życia, zwłaszcza u dzieci uczęszczających do przed­szkola. Dziecko zaczyna wówczas liczyć się z normami grupy, podpo­rządkowując się zasadom, które są przestrzegane przez ogół jego rówieśników, i jest wrażliwe na krytykę z ich strony. Wchodzi w sta­dium tzw. konformizmu moralnego, który cechuje chęć postę­powania dostosowanego do oczekiwań i wymagań osób z otoczenia, m. in. członków grupy rówieśniczej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)