SPONSORING AKTYWNY

Ustawa mówi jedynie o sponsorin­gu aktywnym polegającym na finansowaniu audycji radiowych i telewi­zyjnych, nie wypowiadając się na temat sponsoringu pasywnego poja­wiającego się w momencie sponsorowania samego wydarzenia, a nie relacji z niego. Art. 17 u.r.t. określa zasady oznaczania audycji spon­sorowanych oraz prawa i obowiązki sponsorów. Sprawy zakazu spon­sorowania określonych audycji lub stosowania określonych sposobów sponsorowania (art. 17, ust. 3 u.r.t.) pozostawione zostały w gestii Kra­jowej Rady Radiofonii i Telewizji.Kwestie odpowiedzialności karnej ujęte zostały w art. 52-56 u.r.t. Ustawodawca stwierdza, że rozpowszechnianie programów radiowych telewizyjnych bez koncesji jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 52 ust. 1).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)