SPOSÓB ZASPOKOJENIA POTRZEB

Sposób zaspokajania biologicznej potrzeby pokarmowej przez motyla lub pająka świadczy jednak o tym, że zachowanie ich aktywizują cechy środo­wiska nie mające bezpośredniego znaczenia dla procesów życiowych tych zwierząt. Na motyla nie działa sam nektar, stanowiący jego pokarm, lecz barwa kielicha kwiatu, zatem cecha uboczna w stosunku do osta­tecznego celu, którym jest pożywienie. Podobnie pająk nie reaguje na owada jako takiego ani na jego właściwości odżywcze, lecz tylko na jego ruch przekazywany za pomocą wibracji pajęczyny. Tak więc ele­menty środowiska, rozmaite podniety wywołujące określone formy za­chowania instynktowego — jakkolwiek same przez się nie zaspoka­jają potrzeb organizmu — pełnią rolę sygnałów informujących o istot­nych dla życia obiektach i sytuacjach.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)