ŚRODKI OCHRONY

Zgodnie z art. 24 ust. 1 kaz e dziecko ma prawo do takich środków ochrony, ze strony rodziny, społe­czeństwa i państwa jakich wymaga status małoletniego . Omawiając poszczególne dokumenty nie można pommąc Europej­skiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjętej przez Rządy Państw Sygnatariuszy członkow Rady Europy, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r * Zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 1 Konwencji, każdy ma prawo do wolności wyrażania opi­nii Obejmuje ono wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Nie wyklucza się jednak prawa państw do poddania procedurze zezwoleń na działalność przedsiębiorstw radio­wych telewizyjnych lub kinematograficznych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)