STOSOWANE NORMY ETYCZNE

Wskazówki etyczne dotyczące reklamy dziecięcej zostały sformu­łowane w Kodeksie Reklamy Zabawek (KRZ) przyjętym przez Europej­skie Stowarzyszenie Producentów Zabawek – organizację branżową, wyspecjalizowaną. Ze względu na charakter pozanormatywny tegoż dokumentu przyjęto w nim, że pełni on raczej funkcję ilustrującą niż ograniczającą. Na samym wstępie dokument ten określa sześć zasad (wskazówek) definiujących charakter działań reklamowych skierowa­nych do dzieci:Reklamodawcy powinni zawsze brać pod uwagę poziom wiedzy, doświadczenie życiowe oraz dojrzałość audytorium, do którego skiero­wana jest ich informacja. Młodsze dzieci mają ograniczone możliwości oceniania wiarygodności odbieranych przez nie informacji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)