STWIERDZENIE ARTYKUŁU

Stwierdzenie tego artykułu I należy rozumieć w ten sposób, że do odpowiedzialności karnej za prze- i stępstwa określone w prawie prasowym, stosuje się przepisy k.k. i ‚ k.k.w., a do odpowiedzialności cywilnej przepisy k.c. i k.p.c. – chyba ze | prawo prasowe zawiera normy odrębnie regulujące zarówno zasady odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej.Ujawnienie, przed publikacją, przez redakcję lub dziennikarza w niej zatrudnionego albo inną osobę zatrudnioną w redakcji, treści ogło- i szenia, reklamy, powoduje odpowiedzialność z mocy art. 38 ust. 2 pr.pr. i Za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam, opublikowanych zgodnie z art. 36 pr.pr., wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialności. Jest to zgodne z art. 42 ust. 2 pr.pr.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)