SYSTEM ROZPOWSZECHNIANIA

W zaleceniach proponuje się państwom członkowskim, by system rozpowszechniania kaset oparty był na dobrowolnej reglamentacji oraz klasyfikacji i kontroli nagrań video ze strony organizacji zawodowych tego sektora lub władz publicznych. Powinien to być system zgodny z ustawodawstwem krajo­wym, przy czym byłoby najlepiej, gdyby łączył system dobrowolnej regla­mentacji z klasyfikacją. Egzekwowanie przepisów miałoby się odbywać zarówno za pomo­cą represyjnego prawa karnego, jak i kar finansowych. Państwo powin­no zachęcać dystrybutorów do poddania się dobrowolnej reglamentacji poprzez tworzenie kodeksów zawodowych. Towarzyszyć im powinien system klasyfikacji i kontroli tworzony i prowadzony przez administra­cje publiczną.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)