THE CHILDREN TELEVISION ACT-1990

Przyjęcie tej ustawy zostało obwołane w Stanach Zjednoczonych „…początkiem prawdziwej zgody dotyczącej prawości w dziecięcych pro­gramach telewizyjnych”. Jak zauważono to w bardzo wielu publika­cjach amerykańskich poświęconych problemowi mediów, prawodawcy uznali, iż nadawcy telewizyjni – zwłaszcza komercyjni – powinni dzia­łać lepiej po to, by „wykorzystać unikalne możliwości w dziedzinie edu­kacji dziecięcej”.Trzy podstawowe regulacje zawarte w ustawie dotyczą: zakazu emitowania reklam podczas transmisji programów skierowanych do dzieci; obowiązku emitowania programów służących rozwojowi dziecka, procedury wznowienia licencji, które będzie uzależnione od złożenia raportu w tej sprawie i traktowane, jako część zadań wynikających z realizacji interesu publicznego.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)