USTALENIE PSYCHOLOGICZNEGO MECHANIZMU

Wyniki badań uzyskane metodą labiryntów stanowią podstawę wielu teorii uczenia się, wyjaśniających proces nabywania doświadczenia indywi­dualnego.Przy eksperymentach tego typu stawia się wygłodzone zwierzę u wej­ścia do układu uliczek. Pewna ich część prowadzi do miejsca, w którym znajduje się pokarm. Aby zaspokoić głód, zwierzę musi odnaleźć właści­wą drogę do pokarmu.Do eksperymentów takich używano najczęściej szczurów. Szczur prze­biegając przez labirynt popełnia w pierwszych próbach wiele błędów, zawraca, wchodzi do ślepych uliczek itp., stopniowo jednak liczba błę­dów zmniejsza się, aż w końcu zwierzę odnajduje bezbłędnie najkrótszą drogę do pożywienia.Aby ustalić, na czym polega psychologiczny mechanizm tego zjawiska, wprowadzono szereg zmian w procesie uczenia się przez szczura labi­ryntu. Wyłączano np. szczurowi na drodze operacyjnej poszczególne zmysły, okazało się jednak, iż częściowe pozbawienie zwierzęcia kon­taktu zmysłowego z otoczeniem nie zakłóca w istotny sposób efektów uczenia się drogi w labiryncie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)