USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI

Art. 4, ust. 6 u.r.t. precyzuje legalną definicję reklamy, która brzmi:„Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedazy albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez re- I klamodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia .Reklamą, w rozumieniu ustawy, jest przekaz pochodzący od określone­go reklamodawcy i przez niego opłacany. Elementy reklamy pojawiają­ce się przy okazji innych audycji nie są traktowane jako reklama, chy­ba że udowodni się odpłatne eksponowanie ich treści. Do pojęcia reklamy zaliczone zostały przez ustawodawcę również wszelkie formy pro- ! mocji politycznej. Reklamodawcą jest każdy podmiot zlecający wyemitowanie przekazu reklamowego.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)