W CZASIE DOŚWIADCZENIA

A oto przykład: chrząszcze grabarze zakopują znalezioną padlinę, w której składają jaja, zapewniając w ten sposób swemu potomstwu po­żywienie w stadium larwalnym. W czasie doświadczeń utrudniano chrząszczom zagrzebywanie padliny. Okazało się, że grabarze radziły sobie z przeszkodami podobnymi do spotykanych w warunkach natu­ralnych, nie były natomiast w stanie przezwyciężyć przeszkód łatwych do pokonania, lecz nietypowych. I tak, podkładano pod padlinę cegłę, maskując ją cienką warstwą piasku. Chrząszcze po znalezieniu padliny podkopywały natychmiast piasek, sprawdzając od czasu do czasu, czy martwe zwierzę pogrąża się w ziemi. Gdy natrafiły na cegłę, zaczęły spychać z niej padlinę, najpierw niezdarnie, a stopniowo coraz sku­teczniej, aż w końcu zepchnęły ją całkowicie i bez trudu zagrzebały w ziemi. Stosowano też inne utrudnienia, występujące często w wa­runkach naturalnych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)