W CZASIE STARTU RAKIETY

W czasie startu irakiety i w pierwszych chwilach jej lotu organizm kosmonauty podlega działaniu ogromnych przeciążeń, znajduje się więc w sytuacji niejako „odwrotnej” w stosunku do nieważkości. Sytu­acja taka, będąca skutkiem działania przyspieszeń, występuje także pod­czas hamowania ruchu statku przy powrocie na Ziemię oraz przy nie­których manewrach podczas lotu. Tolerancja przeciążeń zależy przede wszystkim od kierunku działania przyspieszenia w stosunku do długiej osi ciała. Wyróżnia się więc przeciążenia podłużne, w kierunku głowa— miednica lub przeciwnym, przeciążenia poprzeczne, w kierunku klatka piersiowa (mostek)—kręgosłup lub przeciwnym, przeciążenia boczne i kątowe. Granice tolerancji przyspieszeń można rozpatrywać z punktu widzenia możliwości przeżycia i z punktu widzenia możliwości zacho­wania normalnej sprawności podczas ich działania.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)