W NASTĘPNYCH ROZDZIAŁACH DYREKTYWY

W rozdziale V określono także ogólne limity czasu nadawania re­klam. Zgodnie z art. 18, czas nadawania reklam nie może przekraczac 15% dziennego czasu emisji. Może on być zwiększony do 20%, jeżeli obejmuje takie formy reklamy, jak bezpośrednie oferty publiczne doty­czące sprzedaży, kupna lub wynajmu towarów lub świadczenia usług, a czas emisji typowej reklamy nie przekracza łącznie 15%. Natomiast czas nadawania reklam w ciągu jednej godziny me może przekraczac 20%. Kraję członkowskie mogą, zgodnie z art. 19, ustanowić surowsze uregulowania w sprawie czasu i sposobu nadawania, w celu pogodzenia popytu na reklamy z interesami ogółu przy szczególnym uw­zględnieniu: funkcji telewizji, jako nośnika informacji, oświaty, kultu­ry i rozrywki, ochrony różnorodności informacji i środków przekazu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)