W ODNIESIENIU DO NADAWCÓW

Ponadto w ust. 3 stwierdza się, że „Reklama audycji za­wierających treści wymienione w art. 1 nie powinna być emitowana w godzinach od 6.00 do 23.00”. Art. 3 ma charakter porządkujący. Stwierdza się w nim, iż „Nadawcy są obowiązani opracować regułami- f ny wewnętrzne, określające zasady kwalifikowania do rozpowszechnia­nia audycji, o których mowa w art. 1 – w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W odniesieniu do nadawców, którzy uzyskali koncesję po dniu wejścia w życie rozporządzenia, termin ten liczy się od dnia otrzymania koncesji na rozpowszechnianie programu”. Moim zdaniem treść art. 3 jest kolejną „furtką” dla nadawców, umożli­wiającą interpretację przepisów na ich korzyść.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)